Gold Üyelik Sözleşmesi

Gold Üyelik Sözleşmesi

Hepbuluruz.Com Sözleşmesi:

TARAFLAR:

Firma Rehberi ve firma, şahıs tarafından yapılacak ve Firma, Şahıs REKLAM VEREN olarak anılacaktır. Bu sözleşme tarafların menfaatleri doğrultusunda tarafları bağlayıcıdır. Firma Rehberi bünyesindeki tüm web siteleri Firma Rehberi adı ile anılacaktır.

KONU:

REKLAM VEREN Reklam ve hizmet bedeli, hizmet süresinin belirlenmesi REKLAM VEREN ve Firma Rehberi sorumluluk ve hükümlerini içermektedir.

SEMT REHBERİ SORUMLULUKLARI:

Firma Rehberi isimli sitede hizmet ve reklam süresince Firma Rehberi sitesinin kuralları/formatına uygun olarak teknik destek hizmeti verecektir.
Firma Rehberi iş bu sözleşmenin kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Firma Rehberi elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde REKLAM VEREN, Firma Rehberi’ ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Firma Rehberi’ ın sözleşme konusu hizmeti REKLAM VEREN’ e sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak REKLAM VEREN tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Firma Rehberi’ ne ödemiş olması şartına bağlıdır.
Firma Rehberi isimli internet sitesinin amacı, bütün firmaların tek çatı altında toplanması ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Firma Rehberi’ ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. REKLAM VEREN ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Firma Rehberinin bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

REKLAM VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Firma Rehberi sahip olduğu internet sitelerinde belirtilen hizmetten yararlanabilmesi için hizmetin ücretini eft/havale suretiyle Firma Rehberi ’ ne ödemesi gerekir.
REKLAM VEREN, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca, REKLAM VEREN, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. REKLAM VEREN yukarıda belirtilen kısıtlamalara kabul ve taahhüt eder.
REKLAM VEREN, Firma Rehberi adlı sitenin herhangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslar’ a vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Firma Rehberi ’nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘ye rücu edilir.
REKLAM VEREN, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Firma Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘e rücu edilir.
REKLAM VEREN, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Firma Rehberinin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için REKLAM VEREN ‘e rücu edilir.
REKLAM VEREN, yayınlanacak reklamda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Firma Rehberi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
Firma Rehberinin her zaman, tek taraflı olarak REKLAM VEREN ‘ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. REKLAM VEREN işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Firma Rehberinin sorumluluğu, henüz REKLAM VEREN tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.
REKLAM VEREN, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Firma Rehberi kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.
Firma Rehberi, REKLAM VEREN verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, REKLAM VEREN yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. REKLAM VEREN bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak Firma Rehberi den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden REKLAM VEREN, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Firma Rehberinin REKLAM VEREN ‘e karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.
Firma Rehberi, REKLAM VEREN’nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, REKLAM VEREN ‘i yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Firma Rehberi işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
REKLAM VERENnet adlı sitede yayınlamak istediği reklamı (resim, logo ilan flas v.b) kendi hazırlatmak zorundadır. Reklam hazırlama hizmetini Firma Rehberi tarafından istemesi durumunda hazırlama ücreti bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Firma Rehberine ödenmiş olması şartına bağlıdır.
REKLAM VEREN, Firma Rehberi’nin hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
REKLAM VEREN çalışmayı gördükten sonra ve onayladıktan sonra faturalandırılacaktır. En geç 15 gün içinde ödemesini yapacağını taahhüt eder.
REKLAM VEREN aldığı hizmeti 7 gün içerisinde iade edebilir. 7 günü dolduran hizmet bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.
Firma Rehberi tüm bu maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.
Firma Rehberi bu maddelere ek yada çıkarma yapabilir.
İş bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafın çözümü için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu sözleşme Hizmetler’den yararlanma konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki geçerli olan genel koşulları düzenlemekte olup taraflar arasında yapılmış veya yapılabilecek özel diğer sözleşme ve yazılı iletişimler bu sözleşme ile birlikte değerlendirilecektir.

Kimsenin baskısı altında olmaksızın https://hepbuluruz.Com yada Firma Rehberi iştirak ettiği internet sitesinin kullanımının isteklerinizi karşılayıp karşılayamayacağını değerlendirdiğinizi ve bu değerlendirmeyi yaparken bu kural ve koşullarda belirtilenlerin dışında başka herhangi bir temsilci kuruma, garantiye, ve metne dayanmadığınızı ve bu kuralları, koşulları, ve hususları okuduğunuzu, anladığınızı, ve tamamını kabul ettiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz.

Sözleşme bir yıllık Olarak düzenlenmiştir. Sözleşme bir yıl sonra iptal edilmediyse otomatik olarak yenilenebilir. İptal edilmediği sürece geçerlidir.

Kategoriler